Wettelijke kennisgeving

De sitewww.valleecoeurdefrance.fr wordt gepubliceerd door het Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France
____________________________________________

PREMISING POSTADRES

Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France
67 ter, boulevard de Courtais
03100 Montluçon
Tele. 04 70 05 11 44
contact@valleecoeurdefrance.fr
____________________________________________

Publicatieregisseur

Publicatieregisseur: mevrouw Loëtitia RAYNAUD.

De gegevens die online staan op de website www.valleecoeurdefrance.fr zijn bedoeld om toeristische informatie te verstrekken en de bestemming “Vallée du Cœur de France” te promoten.

Het Office de Tourisme van de Vallée du Cœur de France en zijn partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de interpretatie en het gebruik van de informatie die wordt gepresenteerd in de pagina’s en documenten die kunnen worden geraadpleegd of gedownload via de website www.valleecoeurdefrance.fr

____________________________________________

CONTENT EN INFORMATIE

De website van het Bureau voor Toerisme van de Vallei van Coeur de France biedt inhoud voor informatieve doeleinden. Deze informatie wordt verstrekt zoals ze is, ongeacht de herkomst ervan. Het Bureau voor Toerisme van de Vallei van Coeur de France kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onnauwkeurigheid, fout of weglating van informatie op zijn site. De tarieven worden ter indicatie gegeven.

Deze site is niet volledig en omvat alle partners van het Office de Tourisme du Coeur de France.

Hypertextuele links:

De aanwezigheid van hypertextuele links naar andere sites vormt geen garantie voor de kwaliteit van de inhoud en de goede werking van deze sites. Het Office du Tourisme du Coeur de France is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

In geval van een niet vooraf overeengekomen hyperlink naar de site van de VVV van de Vallei van Coeur de France behoudt de VVV van de Vallei van Coeur de France zich het recht voor om, indien zij de inhoud ervan niet goedkeurt, te allen tijde de verwijdering van de hyperlink naar haar site te eisen.

Gebruiksvoorwaarden:

Om alle functies van de website van het Bureau voor Toerisme van de Vallei van Coeur de France ten volle te benutten, wordt het gebruik van de browsers Microsoft Internet Explorer 9.0+ (pc), Firefox 20+ (Mac en pc), Chrome 26+ sterk aanbevolen (gratis software).

Enkele pagina’s van de site bevatten:

– PDF-documenten.
Om dit type document te kunnen lezen, hebt u de software Acrobat Reader nodig. Download Acrobat Reader (gratis)

– Flash animaties.
Om deze te bekijken heeft u de Flash plug-in nodig. Download de plug-in (gratis)

____________________________________________

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS – RGPD

De www.valleecoeurdefrance.fr site is voorzien van een SSL-certificaat (Secure Sockets Layer). Dankzij deze beveiliging weten onze contacten dat de site beveiligd is wanneer zij hun gegevens doorgeven en lopen zij geen risico om gehackt te worden wanneer zij zich inschrijven. In geval van een inbreuk of een vermoeden van inbreuk op de persoonsgegevens stellen het Office du Tourisme du Coeur de France, zijn partners en onderaannemers de CNIL daarvan in kennis, uiterlijk 72 uur nadat zij er kennis van hebben genomen.

Bij het surfen op de site www.valleecoeurdefrance.fr, is de Gebruiker ervan op de hoogte dat gegevens over zijn verbinding en browsen worden verwerkt door de VVV Coeur de France en de beheerder van het Platform, met name door middel van cookies en de formulieren die hij heeft ingevuld.

Bij het invullen van het formulier “Contact” geeft de Gebruiker bijvoorbeeld informatie over zijn identiteit, zijn e-mailgegevens. De informatie met een sterretje is verplicht om het verzoek te kunnen versturen dat op hun verzoeken ingaat. Deze informatie is zuiver declaratief en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn invoer. Met andere woorden, er vindt geen verificatie plaats door het VVV-kantoor Heart of France Valley.

De gegevens die door het VVV-kantoor Heart of France Valley tijdens het surfen van de gebruiker worden verzameld, worden bovendien gebruikt om zijn of haar ervaring te verbeteren en meer in het bijzonder voor het aanmaken van een account, het invoeren van gegevens, het goed functioneren van de site, het maken van statistieken, het versturen van nieuwsbrieven en niet-nominatieve profilering. Het is mogelijk om cookies te deactiveren door de instructies van de browser te volgen, maar dit kan uw ervaring op de site vertragen of beperken.

De gebruikersgegevens worden vertrouwelijk behandeld door het bureau voor toerisme van de Vallei van Coeur de France en worden uitsluitend verwerkt door het bureau voor toerisme van de Vallei van Coeur de France en zijn partners in het geval van een contact via een formulier van de provider.

De gebruikers kunnen zich te allen tijde uitschrijven en hun gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Daarna mogen de gegevens alleen worden bewaard om een recht of een contract te bewijzen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en in overeenstemming met de geldende regelgeving. De door cookies verzamelde informatie wordt dertien (13) maanden bewaard; aan het einde van deze periode worden deze gegevens gewist.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt de Gebruiker met name over een recht van toegang, rectificatie en verzet om legitieme redenen met betrekking tot de hem betreffende gegevens, alsmede over het recht om het lot van zijn gegevens post mortem te organiseren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per e-mail naar contact@valleecoeurdefrance.fr met als onderwerp “MIJN GEGEVENS” en als bijlage een kopie van een identiteitsbewijs.

____________________________________________

Fotografische kredieten

De op de site www.valleecoeurdefrance.fr gepubliceerde foto’s mogen niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de publicatiebeheerders en de auteurs ervan. Tegen elke foto van de site www.valleecoeurdefrance.fr die zonder toestemming van de auteur commercieel of openbaar wordt geëxploiteerd, kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Foto credit:

  • Toeristenbureau van de Vallei van het Hart van Frankrijk
  • Malaury Buis
  • Comité Départemental du Tourisme de l’Allier (CDT), Luc Olivier
  • Ville de Montluçon – Sylvain Claire
  • Pixabay
  • Shutterstock

____________________________________________

DESIGN

Grafisch ontwerp en ontwikkeling: Agence Raccourci

18 boulevard du Maréchal Lyautey – 17000 La Rochelle
www.raccourci.fr

____________________________________________

HIBITTING

De www.valleecoeurdefrance.fr site wordt gehost door het Agentschap voor digitale media

____________________________________________

LEGALE INFORMATIE

Copyright en auteursrecht

De hele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor fotografische documenten. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site op welke elektronische drager dan ook is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie. Voor ander gebruik dient u ons te raadplegen.

Informatica en Vrijheden

De VVV Coeur de France Valley beschermt uw persoonlijke gegevens.
Deze site bevat geen geautomatiseerde verzameling van gegevens met behulp van cookies, Java applets of active X.

In overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet “Informatica en Vrijheden” heeft u het recht op toegang, wijziging en verwijdering van alle gegevens die u betreffen.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:
Cœur de France Valley Tourist Office
67 ter boulevard de Courtais
03100 Montluçon
Tel 04 70 05 11 44
Contact: contact@valleecoeurdefrance.fr
Publicatiedirecteur: Loëtitia Raynaud (voorzitter van de Cœur de France Valley Tourist Office).
Siret: 834 154 205 000 19
Sirene: 834 154 205
NAF: 7990Z
Inschrijvingsbewijs nr. IM003180002 dat kan worden geraadpleegd via de volgende link: Immatriculation Atout France – March 2021.
De financiële garantie wordt verstrekt door: GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT et CAUTION, 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIJS, FRANKRIJK.
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verzekerd door: GROUPAMA RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, 50 rue de Saint-Cyr, 69009 LYON FRANKRIJK.
Deze inschrijving is geldig tot 2 maart 2024.

Sluiten